Ramazani nata 28

Veprimet e natës së 28-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 28-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen gjashtë rekate namaz.
  • Në to lexohet një herë surja el-Fatiha, 10 herë ajetul-Kursija (tespihdova), 10 herë surja el-Ihlas dhe 10 herë surja el-Keuther.
  • Pas namazit thuhen 100 salavatë për Profetin Muhamed dhe Familjen e tij (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij).

Redaksia e revistës “Vlera”.