Ramazani nata 9

Veprimet e natës së nëntë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së nëntë të muajit të Ramazanit janë:

  • Falen gjashtë rekate namaz në mes të namazit të akshamit (magrib) dhe namazit të jacisë.
  • Në çdo rekat lexohet një herë surja el-Fatiha dhe gjashtë herë Ajetul-Kursija.
  • Pas namazit thuhen 50 herë salavatet mbi Muhamedin (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) dhe Familjen e Tij të pastër (Ehli Bejtin).

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are no comments

Add yours