Nata e Ramazanit 5

Veprimet e natës së pestë të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së pestë të muajit të Ramazanit janë:

  • Falen dy rekate namaz.
  • Lexohet surja el-Fatiha dhe surja el-Ihlas 50 herë, (d.m.th. në çdo rekat surja el-Ihlas lexohet nga 25 herë).
  • Mbas namazit dërgohen 100 herë salavate mbi Pejgamberin dhe mbi familjen e Muhamedit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) duke thënë:

ALLAHUMME SAL-LI ‘ALA MUHAMMED VE ‘ALA ALI MUHAMMED

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are 2 comments

Add yours

Post a new comment