2.1

Çfarë tha shkrimtari britanez për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Çarls Dikens për Imam Husejnin?

Çarls Dikens (1812-1870) ka qenë novelist dhe shkrimtar i njohur britanez. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Nëse qëllimi i Imam Husejnit do të ishte lufta për të fituar të mira të kësaj bote, nuk e kuptoj arsyen e marrjes me vete të motrave, grave e fëmijëve? Pra, arsyeja gjykon se ai u sakrifikua ekskluzivisht për qëllime të Islamit”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 6)
There are no comments

Add yours