1.3

Ç’thotë profesori libanez për Imam Aliun?

Spread the love

Philip Khuri Hitti (dijetar libanezo-amerikan dhe profesor i gjuhëve semite në Universitetin e Prinsetonit dhe Harvardit, 1886-1978) për hazret Imam Aliun thotë:

Trim në luftim, i urtë në këshillim, elokuent në fjalim, besnik ndaj miqve, shpirtmadh ndaj armiqve, ai u bë edhe simbol i fisnikërisë e kavalerisë muslimane, edhe Solomoni i traditës arabe, rreth emrit të të cilit janë grumbulluar poema, proverba, fjalime dhe anekdota të panumërta”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 12, tetor 2014, fq. 37)
There are no comments

Add yours