2.1

Deti i ndezur

Spread the love

Është zbuluar kohët e fundit se ka plasaritje në fund të oqeaneve dhe të deteve, nga të cilat shkëputet llavë e shkrirë. Kjo dukuri ka qenë e panjohur gjatë kohës kur zbriste Kurani i Shenjtë, por Allahu i Gjithëfuqishëm na ka thënë këtë në suren et-Tur, ajeti 6: “(Vel-bahril-mesxhūr) Pasha detin e ndezur”.

Fjala mesxhūr në arabisht ka kuptimin “i nxehtë”. Shkencëtarët kanë parë pamjet e kësaj dukurie, që është një dëshmi për mrekullitë e Kuranit në kohën tonë.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 16, shtator/tetor 2015, fq. 48)
There are 14 comments

Add yours

Post a new comment