1.3

Hazreti Fatimja në hadithin e pelerinës

Spread the love

Hazreti Fatimja (paqja qoftë mbi të) thotë:

…Pastaj babai im i mirë mori dy skajet e pelerinës dhe duke ngritur dorën drejt qiellit tha:

O Zot! Këta janë Ehli Bejti (familja ime). Këta janë ata të cilëve u besoj dhe te të cilët kam mbështetje. Trupi i tyre është trupi im. Gjaku i tyre është gjaku im. Kush i lëndon këta, më ka lënduar mua. Kush i zemëron këta më ka zemëruar mua, kush është mirë me ta, është mirë me mua, kush është armiku i tyre është armiku im. Kush është miku i tyre është miku im. Kjo ngase ata janë pjesë imja ndërsa unë jam pjesë e tyre. O Zot, derdhe paqen, mirësinë, dashurinë, mëshirën dhe kënaqësinë Tënde mbi mua dhe mbi ata. Ruaji nga çdo papastërti dhe bëji të pastër dhe shembullorë”.

Pastaj Allahu i Gjithëpushtetshëm tha: “O melekët e Mi! Banorët e qiejve! E kam krijuar kupën e qëndrueshme të qiellit, tokën e gjerë dhe të pafund, hënën e ndritshme, diellin shkëlqyes, yjet vezullues, detet e valëzuar, anijet që notojnë dhe çdo gjë tjetër, për shkak të dashurisë ndaj këtyre pesë personave nën pelerinë”.

Me të dëgjuar këtë meleku Xhebrail pyeti: “O Zot! Kush janë këta?” “Ata janë Ehli Bejti: Fatimja, babai i saj, Muhammedi, bashkëshorti i saj, Aliu dhe dy fëmijët e saj, Hasani dhe Hysejni” – u përgjigj Allahu i madhërishëm.

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are 4 comments

Add yours
  1. Suivre Téléphone

    Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne. https://www.xtmove.com/fr/

  2. Rastrear telefone

    Monitore o celular de qualquer lugar e veja o que está acontecendo no telefone de destino. Você será capaz de monitorar e armazenar registros de chamadas, mensagens, atividades sociais, imagens, vídeos, whatsapp e muito mais. Monitoramento em tempo real de telefones, nenhum conhecimento técnico é necessário, nenhuma raiz é necessária.


Post a new comment