1.12

JA FATIME, JA FATIME (poezi)

Spread the love

Ja Fatime, ja Fatime
Ti je pjesë e trupit tim
Pejgamberi kështu ka thënë
Kjo Fatimen e gëzon.

Ja Fatimetuz-Zehra
Ne të duam moj Fatime
Nëna e babait të thanë
Nëna e ummetit musliman.

Dy të rinjtë xhennetlinj
T’i dhuroi Allahu ty
Hasanin dhe Husejnin
Nipat (lulet) e Pejgamberit.

Më ka marrë malli për ty
Më shumë se nënën për fëmijë
Një shikim ti na dhuro
Shefa’at për shpirtrat tanë.

Si na humbe ti moj nënë
Për ty vuan zemra jonë
Por Islami është i gjallë
Në zemrat tona ka lëshuar rrënjë.

Ehli Bejti është i gjallë
Në zemrat tona ka lëshuar rrënjë.

Kjo poezi është kompozuar në këngë fetare (Kaside)

Marrë nga libri: “Eja Shpejt“, autore: Ikballe Berisha Huduti, shtëpia botuese “Dielli Pas Reve“, Prishtinë, maj 2015, fq. 125.

Huazuar nga sajti personal i autores.
There are 3 comments

Add yours
  1. Suivre le téléphone

    urveillez votre téléphone de n’importe où et voyez ce qui se passe sur le téléphone cible. Vous serez en mesure de surveiller et de stocker des journaux d’appels, des messages, des activités sociales, des images, des vidéos, WhatsApp et plus. Surveillance en temps réel des téléphones, aucune connaissance technique n’est requise, aucune racine n’est requise. https://www.mycellspy.com/fr/tutorials/


Post a new comment