CURIO

Kuriozitete

Spread the love

NJERËziT TË CiLËT FLENË 6-7 ORË NATE kANË NJË JETË MË TË GJATË SESA ATA TË CiLËT FLENË MË ShuMË SE 8 ORË.

JO TË GJiThË ARABËT JANË MuSLiMAN. kA EdhE ARAB TË kRiShTERË NË BOTË, dukE PËRFShiRË NË LiBAN, SiRi, JORdAN, AFRikËN VERiORE dhE PALESTiNËN/izRAELiN.

QENTË MuNd TË BËJNË MË ShuMË SE 100 ShPREhJE TË FyTyRËS.

HiTLERi i dhA NJË NJERiuT MEdALJE SEPSE qEShi ME ShAkANË E TiJ.

NxËNËSiT E ShkOLLËS SË MESME NË kORE STduiOJNË RRETh 14 ORË NË diTË.

ShPELLA MË E MAdhE NË BOTË NdOdhET NË ViETNAM BRENdA SAJ kA PyLL dhE POAShTu kJO ShPELLË kA RETË VETA
There are no comments

Add yours