5.1

LËRINI FËMIJËT LARG NGA GRINDJET NË FAMILJE

Spread the love

Të gjitha familjet fjalosen dhe grinden. Është e natyrshme sepse është njerëzore. Njerëzit kanë mendime, koncepte dhe parime të ndryshme. E nganjëherë këto mendime mes familjarëve nuk përputhen. Asnjëherë mos e nxirrni zemërimin ose hakmarrjen ndaj fëmijëve tuaj. Fëmijët janë të pafajshëm.

Kur flasim për grindjen, Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha: “Muslimanët nuk lejohen të mos flasin me tjetrin për më shumë se tre ditë. Bëhuni personi i cili është i pari në afrimin (pajtimin) e tjetrit”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 37)
There are no comments

Add yours