1.26

Më mirë i varfër e me nder, se i pasur e i nënçmuar (tregim)

Spread the love

Saadi Shirazi në librin “Gjylistani” thotë:

“Kanë qenë dy vëllezër, prej të cilëve njëri ishte i pasur, ndërsa tjetri dervish (i varfër). Njeriu i pasur ishte i punësuar në oborrin mbretëror, ndërsa dervishi ka qenë punëtor dhe ka ngrënë bukë që e fitonte nga duart e veta. Një ditë, vëllai i pasur i tha vëllai të tij dervish:

Pse edhe ti nuk shërben në mënyrë që t’i ikësh jetës së vështirë? Eja edhe ti të shërbesh në oborrin mbretëror që të çlirohesh nga kjo jetë e punëtorit, e nga prerja e drurëve dhe punëve tjera të rënda”.

Vëllai dervish u përgjigj:

Pse ti nuk punon në mënyrë që të çlirohesh nga shërbimi i nënçmuar? Ti mua po më thua pse nuk shërbej që të jem i çliruar nga vuajtja dhe vështirësitë, ndërkaq unë ty të pyes se pse ti nuk punon dhe nuk duron lodhjen dhe vështirësitë në mënyrë që të jesh i liruar nga shërbimi i nënçmuar? Një shërbim i këtillë, sado që të sjellë pasuri, me që është robërim dhe humbje lirie, e konsideroj vepër e nënçmuar”.

Madje tha: “Njerëzit e urtë kanë thënë që më mirë është të hash bukën, se sa të vësh rrip të artë dhe t’i shërbesh tjetrit”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 7, nëntor 2011, fq. 11)
There are 4 comments

Add yours
  1. Suivre Téléphone

    Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne. https://www.xtmove.com/fr/

  2. Suivre le téléphone

    Meilleure application de contrôle parental pour protéger vos enfants – Moniteur secrètement secret GPS, SMS, appels, WhatsApp, Facebook, localisation. Vous pouvez surveiller à distance les activités du téléphone mobile après le téléchargement et installer l’apk sur le téléphone cible.


Post a new comment