1.54

Shkaqet dhe rrënjët e joseriozitetit

Spread the love

Vazhdim

Frika nga humbja, ndenja e inferioritetit, pretendimet e tepërta, informacioni i pamjaftueshëm për kryerjen e ndonjë pune, moscaktimi i përparësive, dyshimi, mosnjohja e rrugëve për zgjidhjen e një çështje, paragjykimet, mungesa e programit të përshtatshëm, mungesa e kualifikimit, mosnjohja e detyrave, mbingarkimi me punë dhe lodhja e shkaktuar prej tij, angazhimi me disa detyra përnjëherësh, mospasja e pajisjeve të nevojshme për punë e aktivitete, sëmundjet fizike, perfeksionimi, konformizmi etj., janë prej shkaqeve kryesore që rezultojnë në zvarritjen e punëve dhe në joseriozitet. Ndodh shpesh që ca shkaqe të ndikojnë për shfaqjen e këtij vesi.

Huazuar nga broshura e “Kolegjit Saadi”, Tiranë.

(Revista “Vlera”, nr. 7, nëntor 2011, fq. 21)
There are no comments

Add yours