4.1

Frekuenca e trurit

Spread the love

Kohët e fundit, shkencëtarët kanë zbuluar se në trurin e njeriut ka frekuenca. Truri i secilit prej nesh prodhon vazhdimisht frekuenca elektromagnetike, të cilat provojnë veprimtarinë e trurit dhe llojin e veprimeve që ai bën. Kur një njeri kujton hollësitë e një situate të caktuar, truri i tij prodhon frekuenca, të cilat ndryshojnë nga frekuencat që prodhon ai kur kujton një situatë tjetër. Po kështu, një njeri prodhon frekuenca që dallojnë nga frekuencat e një njeriu tjetër. Kjo mund të hetohet duke përdorur aparaturë të veçantë. Këto të dhëna dhe fakte mrekullore na bëjnë të vështrojmë veten tonë. Allahu i Madhëruar thotë:

Edhe në veten tuaj (ka argumente). A nuk shihni?”. (Surja edh-Dharijat, ajeti 21)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 17, janar/shkurt 2016, fq. 48)
There are no comments

Add yours