Grateful

LUTJA GJATË MUAJIT RAMAZAN

Spread the love

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
ALLAHUM-ME SAL-LI ALA MUHAMMED VE ALIHI MUHAMMED
O ALLAH! JEPU GËZIM NJËRËZVE TË VARREVE.
O ALLAH! PASUROJE ÇDO TË VARFËR.
O ALLAH! NGOPE ÇDO TË URITUR.
O ALLAH! VESHE ÇDO TË ZHVESHUR.
O ALLAH! LAJA BORXHIN ÇDO BORXHLIU
O ALLAH! ÇLIROJE ÇDO TË MËRZITUR.
O ALLAH! KTHEJE NË VENDIN E VET ÇDO TË HUAJ.
O ALLAH! ÇLIRO ÇDO ROB LUFTE.
O ALLAH! RREGULLO ÇDO TË KEQE MIDIS MYSLIMANËVE.
O ALLAH! JEPI FUND VARFËRISË SONË ME PASURINË TËNDE.
O ALLAH! NDRYSHOJE GJENDJEN TONË TË KEQE DUKE NA DHËNË NJË GJENDJE MË TË MIRË.
O ALLAH! NA I LAJ BORXHET TONA DHE NA ÇLIRO NGA NGUSHTËSIA.
TI JE I PLOTËFUQISHËM PËR ÇDO GJË RRAHMANIRR-RRAHIM.
ALLAHUM-ME SAL-LI ALA MUHAM-MED VE ALIHI MUHAMMED
There are no comments

Add yours