16

Lutje për fëmijët

Spread the love

“O Allahu im!

Bëji jetët e tyre të gjata, zgjati afatet e tyre, rrite më të voglin prej tyre, forcoje më të dobëtin prej tyre, bëji të shëndoshë trupat e tyre, dhuroji përkushtim fetarë, dhe veti morale, bëji të mirë në shpirtrat e tyre, gjymtyrët e tyre, dhe çdo gjë që më shqetëson nga gjendja e tyre, dhe derdhe në duart e mia furnizimin e tyre!”
There are no comments

Add yours