50. Muslim cemetery

Rëndësia e të kujtuarit të vdekjes

Spread the love

Pejgamberi Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e këshilloi shokun e tij besimtar, Ebu Dherr el-Giffarin (Zoti qoftë i kënaqur me të) me këto fjalë:

O Ebu Dherr! Ki frikë nga mundësia që vdekja të të vij derisa je duke bërë mëkat, sepse në atë rast nuk do të kesh mundësi për shpagim dhe pendim, nuk do të mund të kthehesh në këtë botë, pasardhësit e tu nuk do të lavdërojnë për atë që u ke lënë, dhe as Zoti i Madhërishëm nuk do ta kërkoj faljen tënde për atë që ke dërguar para vetes”.

Revista “Vlera”, nr. 27, tetor-nëntor 2018, fq. 18.
There are no comments

Add yours