Tag Archives: morali
Morali

Hyrje Morali është tërësia e parimeve, e normave dhe e rregullave që janë krijuar e ndryshojnë historikisht në kushte të..