3.1

Zhvillimi i personaliteti dhe roli i tij në jetën e njeriut

Spread the love

Zhvillimi i personaliteti dhe roli i tij në jetën e njeriut

Nga vetë tema në fjalë mund themi se shkenca e psikologjisë përbëhet nga teoritë, tezat dhe doktrinat që kanë të bëjnë me zhvillimin e personalitetit dhe rolin e tij në jetën e njeriut. Personat që janë marrë me psikologji gjithmonë kanë qenë të prirë të studiojnë së pari veten e pastaj edhe të tjerët. Gjithashtu personat që në vete kanë një anim nga e mira kolektive, atyre i ka fjetur dëshira për njohjen e vetes në relacion me ta si dhe e kundërta e kësaj, shoqëria në relacion me psikologun si një profesionalist i duhur i kësaj lëmie.

Në këtë temë e gjithë poenta jonë do të jetë zbërthimi i disa komponentëve dhe sjelljeve që posedon apo pason njeriu, si shkak-pasojë e asaj se çfarë personaliteti ka arritur të krijojë një njeri i cili diçka ka trashëguar, diçka ka mësuar e më pas është edukuar sipas rrethanave, mjedisit, përvojës, trashëgimisë gjenetike e tjera.

Vazhdon

Autore: Ikballe Berisha Huduti

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 29)
There are no comments

Add yours