1

20 fjalë të urta nga Imam Aliu – paqja qoftë mbi të

Spread the love

Disa nga thëniet e çmuara të Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) janë këto:

 1. Nëse i verbri nuk e sheh diellin nuk do të thotë që nuk ekziston.
 2. Thënia e të vërtetës është shpëtim i njeriut.
 3. Trupi shëndoshet me agjërim.
 4. Dorështrënguarit i ngushtohet zemra.
 5. Bindja ndaj Zotit është fitore.
 6. Varfëria është vuajtje e madhe.
 7. Agimi ka aguar për atë që ka sy.
 8. Kokëfortësia e shkatërron mendjen.
 9. Kur rritet aftësia, zvogëlohet frika.
 10. Feja gremiset me vdekjen e dijetarëve.
 11. Rroba e shpëtimit nuk vjetërsohet.
 12. Dyfishoje bamirësinë tënde me ndjesë.
 13. Durimi sjell fitim.
 14. Ruajtja e gjuhës është shpëtim për njeriun.
 15. Heshtja sjell qetësinë e trupit.
 16. Zemra kthjellohet me besimin.
 17. Mjaftimi me pak e bën jetën e kënaqshme.
 18. Vizito të afërmit e tu që të shtohet nderi.
 19. Falja e natës është ndriçim i ditës.
 20. Heshtja është mbulesa e paditurisë.
There are 38 comments

Add yours

Post a new comment