27973723_2042596085979374_4289434151041353024_n

Imam Aliu Muàvija nuk është më i zgjuar se unë, ai bën …

Spread the love

Imam Aliu (paqja qpftë mbi të!) ka thënë: “Pasha Allahun! Muàvija nuk është më i zgjuar se unë, ai bën pabesi dhe mëkaton. Sikur unë të mos e urreja pabesinë, patjetër do të isha njeriu më i zgjuar.”
There are no comments

Add yours