Imam_Husayn_Shrine_by_Tasnimnews_01

Imam Hasani: “Më lehtë është durimi i turpërimit në këtë botë sesa …

Spread the love

Imam HASANI ka thë në :

“Më lehtë është durimi i turpërimit në këtë botë sesa zjarri i xhehnemit në botën tjetër…

Falënderimi ndaj Allahut kur je i rrethur me dhunti dhe tregimi i durimit gjatë fatkeqësisë janë të mbara që nuk kanë dëme.

Syri më i mprehtë është syri që sheh të mbarën, veshi që dëgjon më së bukuri është veshi që dëgjon dhe përfiton nga këshilla, zemra më e sigurt është zemra e pastruar prej dyshimeve”./REVISTA VLERA/
There are 75 comments

Add yours

Post a new comment