download

Të gjitha të mbarat janë përmbledhur në tri gjëra…

Spread the love

“Të gjitha të mbarat janë përmbledhur në tri gjëra: shikimi, heshtja dhe të folurit. Çdo shikim që nuk përmban marrjen e mësimit, është i kotë: çdo heshtje që nuk përmban të menduarit është pavëmendje dhe çdo të folur që nuk përmban përkujtim, është fjalë boshe. Lum për atë që shikln e ka mësim, heshtjen mendim, të folurit përkujtim, që wan për gabimet e veta dhe që ruhet prej sherrit të njerëzve” Imam Aliu paqja qofte mbi te.REVISTA VLERA
There are no comments

Add yours