Featured Cover Posts

Latest Galleries

Latest Articles

Arti dhe Platoni

Arti dhe Platoni

Arti dhe Platoni   Pyetja e dytë ka të bëjë me artin. Në të vërtetë Platoni e kritikon artin duke..